VEIKIMO PRINCIPAS

  Vandens molekules susideda iš vieno deguonies atomo negatyvaus krūvio 2- ir dviejų vandenilių atomu, kur kiekvienam yra vienas pozityvus krovinys +. Paprastai vandens molekule galima pavaizduoti štai taip.

    Fizikoje ir chemijoje vandens molekule priimtą pavaizduot: ir vadinti  dipolių, tai yra du poliai – pozityvus ir negatyvus, todėl vandens molekule pajėgia pritraukti esančias šalia molekules su priešingu krovinio ženklu.

    T. y. molekules pozityvi puse pritrauks sau kaimynystėje esančia molekules negatyvia puse, o negatyvioji – pozityvia. Schematiškai tai atrodo taip:

     Šių molekulių pritraukimą tarpe savęs nusako tarpmolekulinių sąveikos jėgos ir tai vadinama „ molekulių artimiausia tvarka“.

      Nežiūrint į tai,kad tarpmolekuliniai ryšiai tarp vandens molekulių klasteriuose yra labai silpni, jas negali sugriauti ne mechaninių būdu (maišant vandenį, suskalaujant ir t.t.), nei verdant. Minimalus kiekis klasteriu ir didelis kiekis savo tarpe nesurištu molekulių stebimas tirpstančiame vandenyje ir lietaus vandenyje.

  Kad ir po poros tokio vandens saugojimo molekules iš naujo susijungia tarp savęs, gaminant klasterius.

      Kaip mes matome iš ankščiau pasakyto, vandenyje, kuris mus supa (išskyrus tirpstanti ir lietaus vandenį), visas molekules yra sujungtos tarp savęs dideliuose kūrimuose, kurie vadinami „ klasteriais“ , ką neįmanoma padalint nei mechaniškai nei verdant vandenį.
    Kad suraizgytu tarpmolekulinius ryšius klasteriuose ir pasiektu laisvą, tarp savęs nesujungtą vandens molekulių gaminį, naudojama Aktyvatorių.

  Aktyvatorius susideda iš dviejų magnetinių eilių. Priešais esantis magnetai jų eilėse susideda iš poru su skirtingais poliais: šiaurėpietus (NS), prie to, magnetu poru poliai keičiasi. Greta per 180º keičiasi ir magnetiniu poru sukurtasis magnetinio laiko jėgos linijos kryptis.
MAGNITNIE POLJA AKTIVATORA

  Kaip mes kalbėjome prieš tai , vandens molekulei (dipoliui)

 DIPOL VODI (1) OBREZANNIJyra aiškiai išreikštas poliarumas. Iš vienos puses ji yra pakrauta pozityviai, iš kitos puses negatyviai. Tokiu būdu kiekviena vandens molekule yra kaip mažas magnetas, kuris turi du polius – negatyviu ir pozityviu.

  Dabar pažvelgsim i atskiru molekulių elgęsi vandens tėkmėje, kuri išeina per Aktyvatoriaus magnetinius laukus.
MOLEKULIA VODI V AKTIVATOREaktivnij.lv

     Kaip matome , vandens molekule, vandeniui patenkant i magnetini lauka, aiškiai orientuojasi per jo jėgos linijas, prie to, pasisuka su pozityviai pakrauta puse i šiaure (N)., o su negatyviai pakrauta puse – i pietus (S). Su skysčio srautu pernešant molekules sekančiuose magnetiniuose laukuose, jos daro labai greitus svyravimus per 180º nes iš naujo vietomis keičiasi šiaurėpietus. Su skysčio srautu pernešant molekules i sekančius magnetinius laukus, jos per nauja daro labai staigius judesius per 180º, nes per nauja keičiasi šiaurę ir pietus. It t.t.

     Dabar įsivaizduosime, kad i Aktyvatoriaus veikimo zona yra nukreipiama vandens srove, kurioje visos molekules yra savo tarpe sujungtos klasteriu ir tarpmolekulinis sąveikos jėgomis. Atvykstant i pirmąjį magnetini lauka, visos klasteriu molekules daro skirtingos amplitudės staigias svyravimas priklausomai nuo to, kaip jos buvo orientuotos klasteryje.

    Prie to, jo susikuria, aiškiai orientuojantis su pozityviai pakrautomis pusėmis i pietus, o negatyviai pakrautomis i siaurės puse. Tokios molekulių svyravimas pirmame Aktyvatoriaus magnetiniame lauke klasteryje sukuria rysiu atsipalaidavimą tarp molekulių. Patenkant i antrąjį Aktyvatoriaus magnetini lauka, visos molekules daro labai steigus judesius per 180º. Prie to svyravimas gali būti kaip i kaire taip i dešinė puse. Tai sukuria vandens molekulių rysiu perrovimą ir klasteriu suskilimą i mažesnius klasterius.

     Vandens srovei išeinant per sekančius magnetinius laukus, vandens molekulių greitojo kaitaliojimu rezultate per 180º laipsniu, prie to, kaip i dešinė taip i kaire, visi klasteriai galutini pasidalina ir sutrūkstą visai ryšiai tarp atskiru molekulių. Tokiu būdu išeinant iš Aktyvatoriaus magnetinio lauko veikimo zonos, vanduo pagal savo struktūra turės savyje atskiras, savo tarpe nesujungtas molekules. . toks vanduo pagal savo molekuline struktūra primena tirpstanti arba lietaus vandenį.

  Tokio vandens relaksacija (tarp molekuliniu rysiu atnaujinimas ir klasteriu kūrimas) vyksta per 16-24 valandas, priklausomai nuo jame ištirpusiu druskų priemaišų.

 

SVEIKATA