DARBĪBAS PRINCIPS

RUS    ENG    DE    LIT

  Ūdens molekulas sastāv no viena skābekļa atoma ar negatīvu lādiņu 2- un diviem ūdeņraža atomiem, kur katram ir viens pozitīvs lādiņš +. Vienkāršotā veidā ūdens molekulu var attēlot tādējādi:

Fizikā un ķīmijā ūdens molekulu pieņemts apzīmēt:

 DIPOL VODI (1) OBREZANNIJun saukt par “dipolu”, t.i., tai ir divi poli – pozitīvais un negatīvais, tāpēc ūdens molekula spēj pievilkt sev blakus esošās molekulas ar pretējo lādiņa zīmi. T.i., molekulas pozitīvā puse pievilks sev kaimiņos esošās molekulas negatīvo pusi, bet negatīvā – pozitīvo.

Shematiski tas izskatās tā:

    Šo molekulu pievilkšanos savā starpā nosaka starpmolekulu mijiedarbības spēki un to sauc par “molekulu tuvāko kartību”.
    Tādējādi, ūdens molekulu savstarpējās pievilkšanās dēļ veidojas dažāda lieluma savienojumi. Šos molekulu savienojumus sauc par klāsteriem. Klāsteri var būt dažāda lieluma un dažādas uzbūves.

    Neraugoties uz to, ka starpmolekulārās saites starp ūdens molekulām klāsteros ir ļoti vājas, tās nevar sagraut nedz mehāniskā ceļā (ūdeni maisot, saskalinot u.tml.), nedz arī vārot. Minimāls klāsteru daudzums un liels skaits savā starpā nesaistītu molekulu vērojams kūstošā un lietus ūdenī.

     Lai gan, pēc diennakts tāda ūdens glabāšanas molekulas atkal saistās savā starpā, veidojot klāsterus.

    Kā mēs redzam no augstākminētā, ūdenī, kas ir mums apkārt (izņemot kūstošo un lietus ūdeni), visas molekulas ir saistītas savā starpā lielos veidojumos, ko sauc par “klāsteriem”, ko neizdodas sadalīt ne mehāniski, ne vārot ūdeni.

     Lai sarautu starpmolekularās saites klāsteros un panāktu brīvu, savā starpā nesaistītu ūdens molekulu veidošanos, izmanto Aktivatoru.

    Aktivators sastāv no divām magnētu rindām. Pretējie magnēti to rindās sastāda pārus ar dažādiem poliem: ziemeļi-dienvidi (NS), pie tam, magnētu pāru poli mainās. Līdztekus uz 180º mainās arī magnētu pāra radītais magnētiskā lauka spēka līniju virziens.

MAGNITNIE POLJA AKTIVATORA

    Kā mēs runājām agrāk, ūdens molekulaiDIPOL VODI (1) OBREZANNIJ

(dipolam) ir skaidri izteikta polaritāte. No vienas puses, tā ir lādēta pozitīvi, no otras – negatīvi. Tādējādi, katra ūdens molekula ir kā mazs magnētiņš, kam ir divi poli – negatīvais un pozitīvais.

    Tagad aplūkosim atsevišķas molekulas uzvedību ūdens plūsmā, kas iziet caur Aktivatora magnētiskajiem laukiem.

MOLEKULIA VODI V AKTIVATOREaktivnij.lv

    Kā mēs redzam, ūdens molekula, ūdenim nokļūstot magnētiskajā laukā, skaidri orientējas gar tā spēka līnijām, pie tam, pagriežas ar pozitīvi lādēto pusi uz ziemieļiem (N), bet ar negatīvi lādēto – uz  dienvidiem(S). Ar šķidruma plūsmu pārnesot molekulas nākošajos magnētiskajos laukos, tās veic ļoti straujas svārstības par 180º, jo nākošajā magnētiskajā laukā mainās vietām ziemeļidienvidi. Ar šķidruma plūsmu pārnesot molekulas nākošajos magnētiskajos laukos, tās atkal veic ļoti straujas svārstības par 180º, jo atkal mainās vietām ziemeļi un dienvidi utt.

    Tagad iztēlosimies, ka uz Aktivatora darbības zonu tiek virzīta ūdens plūsma, kurā visas molekulas ir savā starpā saistītas klāsteros ar starpmolekularās mijiedarbības spēkiem. Nonākot pirmajā magnētiskajā laukā, visas klāsteru molekulas veic dažādas amplitūdas straujas svārstības atkarībā no tā, ka tās bija orientētas klāsterā. Pie tam, tās izvietojas, skaidri orientējoties ar pozitīvi lādētajām pusēm uz ziemieļiem, bet ar negatīvi lādētajām – uz dienvidu pusi.

      Tādas molekulu svārstības pirmajā Aktivatora magnētiskajā laukā klāsterā rada saišu atslābumu starp molekulām. Nokļūstot otrajā Aktivatora magnētiskajā laukā, visas molekulas veic ļoti straujas svārstības par 180 grādiem. Pie tam svārstības var būt gan uz labo, gan kreiso pusi. Tas rada ūdens molekulu daudzu starpmolekulāro saišu pārrāvumu un klāsteru sadalīšanos mazākos klāsteros.

    Ūdens plūsmai izejot pa nākošajiem magnētiskajiem laukiem, ūdens molekulu straujo svārstību rezultātā par 180 grādiem, pie tam, gan pa labi, gan pa kreisi, visi klāsteri galīgi sadalās un satrūkst visas saites starp atsevišķām molekulām.

    Tādējādi, izejot no Aktivatora magnētisko lauku darbības zonas, ūdens pēc savas struktūras saturēs atsevišķas, savā starpā nesaistītas molekulas.

     Tāds ūdens pēc savas molekulārās struktūras atgādina kūstošu vai lietus ūdeni.

Tāda ūdens relaksācija (starpmolekulāro saišu atjaunošana un klāsteru veidošana) notiek 16-24 stundu laikā, atkarībā no tajā izšķīdušo sāļu piemaisījumiem.

VESELĪBA