AUGALŲ LAISTYMAS

ENG    DE    LAT    RUS

    Skyriuje „Veiklos principas“ detalizuotai buvo aprašytas, jog išeinant per Aktyvatoriaus magnetiniuslaukus, vanduo įgyja struktūra, kuri susideda iš atskiru molekulių, kurios nesusiję savo tarpetarpmolekulinėmis ryšiais. T. y. Jos struktūra tampa panaši į tirpstančio arba lietaus vandensstruktūrai.

     Pagrindinis principas tokio vandens įtakai ant augalu – atskiro vandens molekulei, kurinesurišta su kitomis molekulėmis su tarpmolekuliniais ryšiais, lengviau patekt per augaluląstelių membranas. Ląstele ja greitai įterpia į savo citoplazmos struktūra (gyvosios ląstelesvidine aplinka išskyrus branduolį), tuo pačių greitėja ląstelių regeneracija.

      Vanduo, kuris išėjęs per magnetinius laukus, nukreipia kietųjų druskų gleiveles irpūslyčių gaminimąsi ant augalu šaknų, kurios skatina geresni mineralu asimiliaciją su augalušaknimis. Sofijos universiteto darbininkai įrodė, jog pomidorams toks vanduo per 70%padidina mineralinių teršiu asimiliaciją.

    Akivaizdžiai, jog laistymas tokiu vandenių pagerinaazoto, fosforo, kalio ir kitu medžiagų perėjimą į prieinamesni formule, kas augalai juosgeriau asimiliuotu. Tokiu būdu, reikalingumas naudot mažesni kieki mineraliniu trešiu ( nes juosgeriau asimiliuoja) įtakoja ir žemes ūkio produkcijos ekologija.

      Mičigano universitete (JAV) augalu laistymui vandenių, kuris praėjęs magnetini apdirbimą, užtikrinaderliaus priaugimą agurkams iki 17–37%, pomidorams 32%, ridikėliams, 48%, žirniams 28%,kukurūzai 17%.

     Tokio vandens panaudojimas šiltnamių agurkams leido per dvi savaites prailgintiaugalu produktyvikį periodą, o virš žemes esančios sausosios mases priaugimas sudarę 20%.Auginant daigus šiltnamiui, agurku, daržovių sistema palyginime su kontroliniais agurkais, dozė43% daržovių sausosios mases priaugimo, kuris liudija apie neabejotina ir rezultatyvu tokiolaistymo vandens įtaka ant augalu. Prie to pasirodę, jog augalu laistymas vandenių, kuris išėjęsmagnetinį apdorojimą, geresni rezultatą duoda būtent prie nedidelių ir saikingu augaluaprūpinimo normoms su maitinimo elementais, kurie yra ypatingai aktualus prie šiandienosmineralu kainų.

     Kitas tinkamas efektas – tokių vandenių laistyti augalai iš esmes vėliau ir mažiau yra priklausomilygu pažeidimui. Pažeistu augalu skaičius, pavyzdžiui, išmėginimuose su pasėtais pomidorais buvodu kartus mažesnis, negu kontroliniame ruože. Tai liudija apie magnetini apdirbimą ant augaluaplinkos mikrobiologinių ir kitu naudingųjų procesu, apie apdirbtąją augalu imuniteto sustiprinimą.

  Įdomus yra ir faktas, jog toks vanduo sušalo prie temperatūros nuo minus 3ºC iki minus 5ºC,ką galima naudot, kad apsaugotu augalus nuo šalnų.

  Tokio vandens įtaka labai aiškiai pasireiškia auginant daigus: magnetizuotame vandenyje mirkytasėkla daigu pajėgumas yra aukštesnis, negu kontrolinis. Daigai yra draugiškesni ir matomaistipresni.

      Tokių būdu , iš aukščiau paminėtojo galima spręst sekanti:

1. Laistant augalus su magnetinių apdirbimu išėjusi vandenį, matomai gerėja mineraliniutrąšiu asimiliacija. Tokių būdu panaudoja mažiau mineralinių trąšu, ir tai reiškia didesneišaugintos produkcijos ekologiją.

2. Atskiros, su kitomis vandens molekulėmis nesuryžtos molekulės geriau praeina per augaluląstelių membranas, kurios labai gerai įtakoja augalu fotosintezes procesą. Jis pagreitina jų augimą ir didina derlių. Nes magnetini apdirbimą praėjęs vanduo turifungicidus (dezinfekuojamos) savybes, augalai mažiau yra palenkti skirtingoms lygoms ir jie augastipresni ir sveikesni.

3.Tai mažina skirtingu chemijų panaudojimo galimybe kovai su augalulygomis, tačiau, tai duoda didesni išaugintos produkcijos ekologiją.

  Kad laistymas įgytu magnetinį apdirbimą išėjusi vandenį, Aktyvatorių , paprastai pastatoant laistymo šlango.

 

Spauskite ant nuotraukos

ATSILIEPIMAI